APIA anunta 15 Decembrie data limita pentru cererile de ajutor in sectorul cresterii animalelor pe 2018

APIA-cresterea-animalelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 15 decembrie 2017 inclusiv, se depun Cererile inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2018, conform prevederilor HG nr. 1179/ 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile se depun la Centrele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe raza cărora/ căruia se află sediul social al solicitantului.
Menționăm că cererile completate de către solicitanții prestatori ai serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale trebuiesc avizate de către Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) și vor fi însoțite de următoarele documente:
a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislației în vigoare;
b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, eliberată de ANARZ;
c) lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii beneficiare ale serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/ CIF/ CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator și beneficiar, rasă și numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajați și cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menționa ‘întreprindere nou-înființată’;
d) copia contractului între deținătorul registrului genealogic și prestatorul serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale sau adeverință eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât deținătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuția părților la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
e) lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *